Poetycka strefa
Jerzego
Granowskiego



Życie jest piękne, nie marnujmy go. Optymistom żyje się lepiej.

Copyright © Designed by Alpha Studio <<-->> Copyright © administrator SMFG